Na temelju članaka 17. članka 19. stavak 1. i članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) i članka 2. Plana prijma u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca za 2020. godinu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 3/20 i 22/20), pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Vrgorca raspisuje

O G L A S
za prijem u službu na određeno vrijeme

 

Tekst oglasa

Obavijest i upute o pravnim i drugim izvorima za provjeru znanja i sposobnosti

Izjava da ne postoje zapreke za prijem u službu

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka

Obavijest o vremenu provjere znanja