UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA GRADA VRGORCA

ZA RAZDOBLJE 2021. – 2023. GODINE

Upute za izradu proračuna

Dopis uz dostavu Uputa 2021.

Prilog 1- Financijski plan, naslov

Prilog 2- Obrasci – Prijedlog financijskog plana