Na temelju članka 20. stavka 3. i stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 14/19 i 98/19), članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i članaka 1. i 2. Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vrgorac („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 40/20), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca, r a s p i s u j e

NATJEČAJ 

za imenovanje ravnatelja javne ustanove

 „Gradska knjižnica Vrgorac“

 

Tekst Natječaja

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka