Na temelju članka 23. stavka l. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (,,Narodne Novine” broj:16/19) i dlanka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (,,Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 125119 i 22/20) Župan Splitsko-dalmatinske županije, 21. prosinca 2020. godine, donosi

Odluku
o proglašenju prirodne nepogode uzrokovane poplavom dana 29. studenog.- 21. prosinca
2020. godine, na području Grada Vrgorca

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu