OBAVIJEST 

o naplaćivanju komunalne naknade za vrijeme COVID – 19 mjera i za vrijeme prirodnih nepogoda

 

Obavještavaju se svi građani i poslovni partneri  da će Grad Vrgorac sukladno Odluci o komunalnoj naknadi i Zakonu o komunalnom gospodarstvu, osloboditi plaćanja:

  • sve poslovne subjekte koji su zatvoreni Odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite za cjelokupno vrijeme trajanja zabrane
  • sve obveznike komunalne naknade na području mjesnog odbora Kokorići za vrijeme prirodne nepogode poplave i sanacije komunalne infrastrukture od posljedica poplave

Sukladno navedenom, svim obveznicima će biti izdano i dostavljeno Rješenje sa umanjenim iznosom naknade odmah po završetku razloga oslobađanja.

Obzirom da su računi za prosinac dostavljeni prije nastupanja mjera i prirodne nepogode, korisnicima koji su unaprijed podmirili dostavljenu obavezu, podmirenim iznosom biti će  sukladno zatvorene utvrđene obveze nakon završetka mjera.

 

 

                                                                                                                  G R A D O N A Č E L N I K  

Ante Pranić, mag.ing aedif.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje Obavijesti u pdf obliku