POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE
JAVNE NABAVE
„IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U
DUSINI ZA POTREBE DV“

EV: 03/21

 

Poziv za dostavu ponuda

Glavni projekt

Troškovnik

Zapisnik o otvaranju i pregledu ponuda

Odluka o poništenju postupka