Poštovani stanovnici Grada Vrgorca, ovim putem Vas molimo za sudjelovanje u anketi kojom bi doprinijeli u procesu izrade Plana ukupnog razvoja Grada. Kako bi podaci bili relevantni i upotrebljivi potrebno je pristupiti anketi odgovorno s namjerom doprinosa u razvoju Grada Vrgorca.

Sudjelovanje u popunjavanju ankete je anonimno i služi isključivo za analizu potreba i stavova lokalne zajednice o stanju i mogućnostima razvoja Grada Vrgorca te svih pripadajućih naselja.