Na temelju članka 14. stavka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 26/17, 26/18 i 25/19), članka 47. Statuta Grada Vrgorca (“Vjesnik” – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 16. veljače 2021. godine donosi konačnu

 

 ODLUKU
o dodjeli stipendija učenicima i studentima s područja grada Vrgorca za
školsku/akademsku 2020./2021. godinu.

KLIK na poveznicu za otvaranje Odluke u pdf obliku 

 

Konačna rang lista