Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 02. ožujka 2021. godine raspisuje

 

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica i pravnih osoba Katoličke crkve
na području grada Vrgorca za 2021. godinu

 

JAVNI POZIV
UPUTE ZA PRIJAVITELJE

 

OBRASCI ZA PRIJAVU

A OBRAZAC – Opisni obrazac
B OBRAZAC – Proračunski obrazac
C OBRAZAC – Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
D OBRAZAC – Obrazac izjave da su ispunjene sve obveze prema davateljima potpore iz prethodnih ugovora
E OBRAZAC – Izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo
F OBRAZAC – Popis priloga

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

Obrazac A-opisni izvještaj provedbe projekta
Obrazac B-financijski izvještaj provedbe projekta

 

Obrazac ugovora