Na temelju članka 39. Statuta Splitsko–dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko–dalmatinske županije“, broj 125/19 i 22/20), Proračuna Splitsko–dalmatinske županije za 2021. i projekcije za 2022. i 2023. („Službeni glasnik Splitsko–dalmatinske županije“ broj 134/20), Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Splitsko–dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko–dalmatinske županije“ broj 134/20) i članka 3. Odluke o donošenju Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021 godinu.(„Službeni glasnik Splitsko–dalmatinske županije“ broj 17/21) Župan Splitsko–dalmatinske županije

objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih sredstava iz Programa demografskih mjera poticanja mladim obiteljima iz ruralnih područja za izgradnju i adaptaciju kuća na području Splitsko–dalmatinske županije za 2021. godinu

 

LINK NA JAVNI POZIV I DOKUMENTACIJU