Na temelju članka 39. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske
županije“, broj 125/19 i 22/20) i Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za
2021. i projekcije za 2022. i 2023. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj
134/20)  Župan Splitsko-dalmatinske županije objavljuje

JAVNI POZIV

za podnošenje prijava za dodjelu sredstava u svrhu provođenja demografskih mjera,
aktivnost Pomoći obiteljima s troje i više djece na školovanju (Zagora i otoci) za
2020./21. nastavnu godinu

BUDI TU – TU JE TVOJ DOM

LINK NA JAVNI POZIV I DOKUMENTACIJU