Izmjene i dopune provedbenog urbanističkog plana

istočnog dijela Vrgorca

Izvješće o ponovnoj javnoj raspravi

 

KLIK na dropbox poveznicu za pristup dokumentu