POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE
JAVNE NABAVE

Uređenje nerazvrstanih cesta na područjima pogođenima poplavom

EV: 39/21

 

Upute ponuditeljima

Troškovnik

Zapisnik o otvaranju

Odluka u odabiru