Na temelju članka 88. stavak 1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), Grad Vrgorac, Jedinstveni upravni odjel, kao Nositelj izrade daje

 

O B A V I J E S T

o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Majići (Ravča 2)

 

Obavijest o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Majići (Ravča 2)

Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja poslovne zone Majići (Ravča 2)