Rezultati izbora članova Gradskog vijeća Grada
Vrgorca provedenih 16. svibnja 2021.

Rezultati izbora Gradonačelnika Grada Vrgorca
provedenih 16. svibnja 2021.