Konačni rezultati izbora za gradonačelnika
Grada Vrgorca – svibanj 2021.

Konačni rezultati izbora za članove Gradskog vijeća
Grada Vrgorca – svibanj 2021.