Na temelju članka 6. Odluke o sufinanciranju troškova prijevoza redovnih studenata i polaznika vojne i policijske akademije s područja Grada Vrgorca za 2021. godinu („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 06/21), Javnog poziva redovnim studentima i polaznicima vojne i policijske akademije s područja grada Vrgorca za sufinanciranje prijevoza u 2021. godini od 05. svibnja 2021. godine  i članka 47. Statuta Grada Vrgorca („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18), gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 21. svibnja 2020. godine, donosi

ODLUKU

o odobravanju sufinanciranja prijevoza redovnih studenata i polaznika vojne i policijske akademije
s područja Grada Vrgorca za 2021. godinu

KLIK na poveznicu za otvaranje teksta Odluke u pdf formatu