Gradska čistoća i usluge d.o.o. obogatila svoj vozni park

 

Danas je izvršena primopredaja i prezentacija dva nova vozila za odvojeno prikupljanje otpada kapaciteta 5 m³ i 16 m³.

 

Vozila su financirana iz sredstava EU, u okviru poziva Nabava komunalnih vozila za odvojeno prikupljanje otpada, kod poziva: KK.06.3.18, Kohezijskog fonda, u otvorenom postupku javne nabave, po kriteriju ekonomski najpovoljnije ponude, predmet je dodijeljen kompaniji Tehnix.

 

žOdlukom ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, Gradskoj čistoći i usluge d.o.o. dodijeljeno je bespovratnih 1.336.000,00 kuna, odnosno stopa sufinanciranja iznosi maksimalnih 85%. Ostali dio iznosa, 235.833,00 kuna, Gradska čistoća i usluge d.o.o. će financirati iz vlastitih sredstava.

 

Svečanom preuzimanju prisustvovali su Toni Grljušić, direktor Gradske čistoće i usluga d.o.o., Ante Beus, tehnički direktor Gradske čistoće i usluga d.o.o., Mile Herceg, gradonačelnik Grada Vrgorca, Vlado Balent, voditelj prodaje kompanije Tehnix d.o.o. i Siniša Bradarić Šlujo, menadžer prodaje kompanije Tehnix d.o.o.

 

Također je provedena obuka djelatnika, te će vozila odmah biti stavljena u funkciju na ulice Grada Vrgorca i okolnih naselja.

 

Zajedničkim snagama za ljepši i zeleniji Vrgorac.