UPUTE ZA IZRADU PRORAČUNA I FINANCIJSKIH PLANOVA PRORAČUNSKIH KORISNIKA
GRADA VRGORCA ZA RAZDOBLJE
2022. – 2024.

 

KLIK na poveznicu za preuzimanje dokumenta