POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE
JAVNE NABAVE
„IZGRADNJA DJEČJEG IGRALIŠTA U
DUSINI ZA POTREBE DV“
EV: 3b/21

 

Glavni projekt

Upute ponuditeljima

Troškovnik

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

ODLUKA o poništenju postupka