POZIV ZA DOSTAVU PONUDA U
POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE
„OPREMANJE PRAONICE RUBLJA U
DJEČJEM VRTIĆU PČELICA“
EV: 46/21

 

Upute ponuditeljima

Troškovnik

Pojašnjenje točke 4.12 (podtočka 3.) Uputa ponuditeljima

 

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

ODLUKA o odabiru ponuditelja