Sukladno Javnom pozivu mjesnim odborima Grada Vrgorca za iskaz interesa za projektne prijedloge koji će se uvrstiti u Prijedlog proračuna Grada Vrgorca za 2022. godinu, Klasa: 026-01/21-01/13, Urbroj: 2195/01-08-04/10-21-1 od 11. listopada 2021. godine Povjerenstvo za odabir projektnih prijedloga mjesnih odbora objavljuje Izvješće o procjeni nakon postupka otvaranja, pregleda i ocjenjivanja projektnih prijedloga.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje dokumenta u pdf obliku:  Izvješće o procjeni i lista prijedloga za odabir