Grad Vrgorac, kao jedan od sudionika ovogodišnjeg EGL projekta, imao je čast biti jedan od predstavnika iz Hrvatske na studijskom posjetu u Litvi, zemlji koja prednjači u prepoznavanju i proaktivnom djelovanju na području rada sa mladima. Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, Goran Ćulav, sudjelovao je na radnim posjetima u centrima za mlade u Vilniusu, Kaunasu i Elektrenai te je mogao iz prve ruke vidjeti koji sve oblici rada sa mladima se trenutno provode, kako izgledaju prostori za mlade, kako kreiraju sadržaj i aktivnosti te kako se financiraju. Osim Hrvatske, na radionicama su sudjelovali predstavnici iz Slovenije, Španjolske, Portugala, Njemačke, Luksemburga, Slovačke, Estonije, Grčke i Poljske.

 

Iako je u litvanskoj nacionalnoj politici za mlade definirana zakonska obaveza lokalne uprave za osiguravanje rada centara za mlade, još uvijek postoje nesrazmjeri u provedbi zakona, te su od centra do centra različiti načini upravljanja i financiranja, no cilj je svima isti – biti otvoreno i sigurno mjesto za mlade, te im kroz uključivost omogućiti što kvalitetniji razvoj u svojim sredinama.

 

Grad Vrgorac je tek na početku ovog višegodišnjeg puta prepoznavanja potreba mladih i izgradnji strategije prilagođavanja politika razvoja Grada mladima. Iako Hrvatska još nema nacionalnu politiku razvoja mladih, Grad Vrgorac izrađuje lokalni program za razvoj mladih koji će biti temelj za kvalitetan i kontinuiran rad s mladima, te učiniti Vrgorac istinskim “Gradom za mlade”.