Na temelju članka 5. Deklaracije o proglašenju Grada Vrgorca gradom dalmatinskog pršuta i vina, te članka 7. Sporazuma o ustupanju Gradskog parka za organizaciju manifestacije „Dani Dalmatinskog pršuta i vina“ između Grada Vrgorca, Turističke zajednice grada Vrgorca i Centra za kulturu i baštinu Grada Vrgorca, Turistička Zajednica Grada Vrgorca upućuje

 

Javni poziv

 

za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja

5. manifestacije „Dani Dalmatinskog pršuta i vina“

od 24. do 25. lipnja 2022. godine

 

KLIK na poveznicu za otvaranje Javnog poziva