Na temelju članka 20. stavka 3. i stavka 6. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti („Narodne novine“ broj 14/19 i 98/19), članka 41. Zakona o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), i članaka 1. i 2. Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice Vrgorac („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca, broj 5/22), Odbor za izbor i imenovanja Gradskog vijeća Grada Vrgorca, raspisuje

Natječaj
za imenovanje ravnatelja Gradske knjižnice

 

Tekst natječaja

Izjava o dozvoli obrade osobnih podataka

 

Objavljeno: 04.05. 2022.