240.000,00 kuna za unaprjeđenje rada s djecom i kvalitete usluge Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac

Središnji državni ured za demografiju i mlade, na svojim mrežnim stranicama, objavio je Odluku o raspodjeli financijskih sredstava gradovima RH za održavanje i razvoj predškolske djelatnosti u 2022. godini. Grad Vrgorac je na natječaju ostvario financijsku potporu u iznosu 240.000,00 kuna za unaprjeđenje rada s djecom i kvalitete usluge Dječjeg vrtića Pčelica Vrgorac.