eVRGORAC – digitalni Grad – digitalno društvo

Još jedan korak bliže modernom i urbanom Vrgorcu! Grad Vrgorac je uspješno aplicirao na javni natječaj od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje razvoja pametnih i održivih rješenja i usluga, i ostvario potporu u maksimalnom iznosu od 60% vrijednosti projekta koji stvara temelje za razvoj digitalnog društva u našem Vrgorcu.
Obzirom na konačno prepoznavanje potrebe za digitalizaciju unutarnjih procesa i uvedenu zakonsku obavezu digitalizacije poslovanja od 2023.godine, Grad Vrgorac će ovim projektom osim digitalizacije vlastitih procesa, što je preduvjet za digitalni razvoj usluga, omogućiti i digitalizaciju svojih usluga prema građanima.
Projekt uključuje izradu nove web stranice grada i prateću mobilnu aplikaciju za građane i posjetitelje Grada Vrgorca; webGIS aplikacijski sustav koja omogućuje uređivanje, preuzimanje i upravljanje prostornim podacima (nerazvrstane ceste, javne površine, zelene površine, groblja, komunalne građevine, prostorni planovi… ) kao i javni webGIS preglednik za građane; Objedinjavanje baza podataka Grada i komunalnih poduzeća i omogućavanje digitalnog pristupa građana podacima na jednom mjestu, digitalizacija obrazaca i implementacija digitalnih javnih poziva (digitalni zahtjevi, digitalne potvrde i digitalne prijave na javne pozive). U sklopu projekta će se informirati detaljnije i educirati građane o novim uslugama kako se budu i stavljale u funkciju.
Ukupna vrijednost projekta „eVrgorac“ je 660.025,00 kn, iznos sufinanciranja je 396.015,00 kn, a rok za provedbu projekta je 24 mjeseca.