GRAD VRGORAC, Jedinstveni  Upravni odjel, temeljem odredbi članka 10. Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca  za razdoblje 2021. – 2023. godine („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca   broj 40/20)   objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za potpore iz

Mjere 5. Potpora  za uvođenje ekološki naprednih

metoda u  poljoprivrednoj praksi

iz Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca

za razdoblje 2021. – 2023. godine

 

KLIK na poveznicu