J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva učenika srednjih škola i studenata sa područja grada Vrgorca u svrhu

 ostvarivanja prava na stipendiju u školskoj/akademskoj

2022./2023. godini

 

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – SPORT

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – AKTIVNI MLADI

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – IZVRSNOST

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA STUDENTE – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – AKTIVNI MLADI

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE – SPORT

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA UČENIKE-IZVRSNOST