GRAD VRGORAC, Jedinstveni  Upravni odjel, temeljem  Programa potpora u  poljoprivredi na području Grada Vrgorca za razdoblje 2021. – 2023. godine  („Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca broj 40/20)   objavljuje

 

JAVNI POZIV
za iskazivanje interesa
za podnošenje Zahtjeva za potporu  nabave sadnog materijala voćaka iz 

Programa potpora u poljoprivredi na području Grada Vrgorca
za  2023. godinu   

 

KLIK na poveznicu