Poštovani,

 

dana 20., 21. i 23. siječnja 2023.g. planirano je privremeno zatvaranje dijela državne ceste DC62, dionica 1, (od raskrižja DC62/DC535 do raskrižja DC62/zaseok Kokorići) u terminu od 07h do 17h. Državna cesta će biti zatvorena za sav promet zbog potrebe izvođenja radova prema projektu „Rekonstrukcija i dogradnja transportnog sustava odvodnje od radne zone Ravča do sustava odvodnje Grada Vrgorca – Obnavljanje kolničkog zastora (presvlačenje asfaltom) od raskrižja državne ceste DC62/zaseok Kokorić do raskrižja državnih cesta DC62/DC535“.

 

Za vrijeme dok je državna cesta DC62, dionica 1,  (od raskrižja DC62/DC535 do raskrižja DC62/zaseok Kokorići) zatvorena, obilazni pravac je: državna cesta DC62 – državna cesta DC535 – autocesta A1 – županijska cesta ŽC6208 – državna cesta DC62 i obrnuto.

Hrvatske ceste d.o.o.