Rezultati izbora za izbor članova Savjeta mladih

 

Gradsko vijeće Grada Vrgorca je na svojoj 11. sjednici od 31. siječnja 2023. godine izvršilo glasovanje, u dva kruga, za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih grada Vrgorca, te temeljem toga objavljuje

R E Z U L T A T E   I Z B O R A
ZA IZBOR ČLANOVA SAVJETA
MLADIH GRADA VRGORCA

 

KLIK na poveznicu

Odluka o izboru predsjednice i zamjenika predsjednice