J A V N I   P O Z I V

za podnošenje zahtjeva studenata sa područja grada Vrgorca u svrhu

 ostvarivanja prava na Top stipendiju u akademskoj

2022./2023. godini

 

Javni poziv za dodjelu Top stipendije

Obrazac zahtjeva za Top stipendiju