Pozivaju se zainteresirane nezaposlene osobe s područja grada Vrgorca koje su u
evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje RH da dostave prijave za rad na Javnim radovima
u Programu koji obuhvaća poslove održavanja javnih površina (npr. Uklanjanje otpada iz okoliša
ručnim putem, čišćenje izvora pitke vode, travnjaka, ručno krčenje samoniklog grmlja i šiblja,
uređivanje nasada, održavanje čistoće spomenika kulture i dr. slični poslovi).

Inicijator i izvršitelj javnih radova je Grad Vrgorac.
Za navedeni program traže se ukupno 4 (četiri) osobe na rok od 6 (šest) mjeseci.

Više informacija saznajte u dokumentu na linku niže.

JAVNI POZIV 2023