Grad Vrgorac upućuje ponovljeni Javni poziv svim fizičkim i pravnim osobama koje su registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti za podnošenje ponuda za pružanje ugostiteljskih usluga tijekom održavanja proslave Dana Grada Vrgorca i to za dan 30. lipnja 2023. godine – održavanje koncerta u Parku 4. gardijske brigade – Pauci. Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe registrirane u Republici Hrvatskoj i fizičke
osobe – državljani Republike Hrvatske koji ispunjavaju propisane uvjete Zakona o ugostiteljstvu i koje su podmirile sve obveze prema Gradu Vrgorcu, Gradskoj Čistoći d.o.o. i Komunalnom d.o.o.

Program: 30. lipnja 2023. godine
✓ Glazba uživo (Koncert grupe Zabranjeno pušenje a predgrupa im je grupa
S.A.R.M.A)
✓ Početak manifestacije: 20:00 sat

Ponude se prikupljaju do 19. lipnja 2023. godine do 14:00 sati a kad će biti i javno otvaranje ponuda u Maloj vijećnici gradske uprave Grada Vrgorca (I kat).

Predmet nadmetanja je jedna lokacija za ugostiteljski šank.
✓ Početna cijena zakupa lokacije: 1.000,00 eura.
✓ Vrijeme održavanja manifestacije: 30. lipnja 2023. godine (večernji sati)
✓ Mjesto održavanja: Park 4. gardijske brigade – Pauci

Više informacija možete saznati u Javnom pozivu (dokumentu), a niže je Ponudbeni list koji morate ispuniti i priložiti prilikom slanja ponude. 

Dan Grada_2023_Javni poziv za šank_Ponudbeni list (1)

Dan Grada_2023_Ponovljeni Javni poziv za šank