O B A V I J E S T

sukladno Odluci Gradonačelnika grada Vrgorca o dodjeli Top stipendije Grada Vrgorca i
partnerskog poduzeća za deficitarna zanimanja na području grada Vrgorca, Grad Vrgorac planira raspisati Javni poziv za
akademsku 2023./2024. godinu.
Ovim putem pozivamo sve zainteresirane poslovne subjekte za iskaz interesa i suradnju
u sufinanciranju Top stipendije za deficitarna zanimanja na području grada Vrgorca iz
područja Vaših djelatnosti.
Sve uvjete za dodjelu Top stipendije možete vidjeti u predmetnoj Odluci koja je sastavni
dio ove obavijesti.
Iskaze interesa za suradnju dostaviti na službenu mail adresu Grada Vrgorca –
grad@vrgorac.hr

 

Obavijest-Top stipendija