ZAPISNIK I ODLUKA 

Sukladno raspisanoj javnoj nabavi, donosimo zapisnik i odluku niže za sve prijavljene tvrtke te za javnost.

 

Zapisnik o otvaranju te pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru