Proračun Grada Vrgorca – pdf. izdanje

PRORAČUN ZA 2018._1
PRORAČUN ZA 2018._2

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2018. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2017._1
Izmjene i dopune Proračuna Grada Vrgorca za 2017._2

PRORAČUN GRADA VRGORCA ZA 2017. GODINU i PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

ODLUKA O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA GRADA VRGORCA ZA 2017. GODINU

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA VRGORCA ZA 2017. GODINU i PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2017. godinu_I

Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrgorca za 2017. godinu_II