Javni poziv uzgajivačima jagoda

Ovim putem pozivaju  se poljoprivrednici  koji su zainteresirani za uzgoj jagoda  u 2018. godini da  se  prijave  i popune „anketni list“  radi iskazivanja interesa o količini sadnica i sortimentu.

Grad Vrgorac, u 2018. godini, sufinancirati će sadnice jagoda po paritetnoj osnovi tako da od cijene sadnice 1/3 plaća poljoprivrednik, a 2/3 Grad Vrgorac.

Prijave se zaprimaju na adresi:  Grad Vrgorac, Tina Ujevića 8, Ured br.22, svakim radnim danom od 7.00 do 15.00 sati do 01.ožujka 2018.

Detaljne informacije o uvjetima za podnošenje  prijava sukladno Programu  sufinanciranja  nabave sadnog materijala  mogu se dobiti kod predaje  anketnog lista.

Grad Vrgorac