OBAVIJEST  ZA  POLJOPRIVREDNIKE: Besplatno preuzimanje opasnog otpada!

Nakon uporabe sredstava za zaštitu bilja njegova ambalaža postaje opasan otpad i treba je zbrinuti na zakonom propisan način.
Predaja (zbrinjavanje) opasnog otpada vršit će se 18. 07. 2018. godine (srijeda) od 8,00 do 11,00 sati na platou poduzeća „KRAH“ d.o.o. u Vrgorcu.
Tvrtka CIAN d.o.o. besplatno preuzima opasni otpad uz izdavanje „Pratećeg lista za otpad“.

Grad Vrgorac