300 000 subvencioniranih sadnica jagode za naše poljoprivrednike

Nakon provedenih svih postupaka, iskaza interesa, javna nabave i svih suglasnosti, nabavljeno je 300 000 sadnica jagode. Ukupna cijena s PDV-om iznosi 427.140,00 kn po prinicpu 1/3, što znači kako poljoprivrednik plaća 1/3 sadnice, dok je 2/3  subvencionirano sukladno programu poljoprivrednih subvencija Grada Vrgorca, a 1/3 aplicirana je na županijski natječaj. Ukupno 94 OPG-ova s područja Grada Vrgorca, dobiti će sadnice koje se trenutno nalaze u rashladnoj komori. Svi oni poljoprivrednici koji su uplatili 1/3 vrijednosti svoje količine sadnica, iste već mogu preuzeti.