POTPISAN UGOVOR ZA KREIRANJE VLASTITE OZNAKE KVALITETE VRGORSKIH POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENIH PROIZVODA

U prepunoj Višenamjenskoj dvorani Grada Vrgorca popisan je ugovor sa tvrtkom Agrarno Savjetovanje d.o.o. u vrijednosti od 120.000,00 kn za kreiranje jedinstvene oznake kvalitete vrgorskih poljoprivrednih proizvoda.

Početkom ove godine krenulo se s poticanjem udruženja naših poljoprivrednika. Trenutno na području Grada Vrgorca djeluju četiri poljoprivredne udruge koje okupljaju preko 200 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava iz sektora vinarstva, vinogradarstva, pčelarstva, voćarstva i povrtlarstva.

Na današnjem konkurentskom tržištu komunikacija i brendiranje proizvoda postaje sve važniji čimbenik uspješnog poslovanja. Kad se radi o tradicijskim proizvodima naglasak je na umrežavanju ponude, stvaranju zajedničkih oznaka te zajedničkim promocijskim aktivnostima.

Pojedinačno brendiranje i komunikacija s tržištem za veliki broja proizvoda i usluga, čiji je komercijalni razvitak u većem broju slučajeva tek na početku, dovest će do inflacije različitih oznaka od kojih niti jedna neće postići veću prepoznatljivost i vrijednost na tržištu. Umjesto toga, moguće je za cijelo ruralno područje Vrgorca kreirati jedinstvenu oznaku kvalitete koja bi služila za označavanje, isticanje, promociju i prodaju visokokvalitetnih poljoprivredno- prehrambenih proizvoda područja Vrgorca.

Osnovna ideja ovog projekta je kreiranje vlastite oznake kvalitete vrgorskih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Cilj projekta je kreirati oznaku za promociju područja Vrgorca, kreirati iz temeljne oznake oznaku kvalitete za poljoprivredno-prehrambene proizvode s područja. Također, bitna  je diferencijacija područja Vrgorca i njegovih proizvoda od konkurencije, podizanje i zadržavanje kvalitete tih proizvoda, stvaranje sustava poticanje prodaje tih proizvoda. Želimo kreirati jedinstvena pakiranja za poljoprivredno-prehrambene proizvode, izraditi modela upravljanja oznakom kvalitete i plan jedinstvene promocije svih proizvoda.

Prikazan je hodogram aktivnosti, primjeri iz dobre prakse te postupak dobivanja željene oznake. Prilikom izrade oznake predviđa se osnivanje radne skupine od 11 članova za ovaj projekt, tzv. radna skupina. Osam članova predložit će četiri udruge (svaka udruga po dva člana), a tri člana će biti naši istaknuti agronomi kao vanjski suradnici.

Vlasnik oznake (Grad Vrgorac) ujedno i upravlja oznakom tj., određuje se popis proizvoda koji se štite Oznakom u suradnji s poljoprivrednim udrugama i radnom skupinom, donosi odluku o dodjeli i oduzimanju prava korištenja oznake, zaključuje ugovore o pravu korištenja oznake, saziva sastanke Povjerenstva za dodjelu oznake, imenuje i saziva članove Povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje proizvoda, zaprima zahtjeve za prava uporabe oznake, vodi registar korisnika Oznake, upravlja Oznakom i provodi njenu promociju kao i dr. poslove.

Na temelju ispunjenja internih pravilnika i potpisom ugovora proizvođači će steći pravo na korištenje oznake. Oznaka će se moći koristiti samo za proizvode i količine navedene u odluci.

Konkretno, na primjeru jagoda s područja Grada Vrgorca, želimo jasno definirati sustavom vlastite oznake kvalitete koji proizvođači zadovoljavaju propisane norme, a koji koriste naziv vrgorskog proizvoda iako nemaju nikakve poveznice s Vrgorcom.