Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. stavka 2. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 03. 09. 2019. godine  raspisuje

 

Javni poziv
za financiranje programa/projekata u pčelarstvu
na području grada Vrgorca za 2019. godinu koje provode udruge

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

 

OBRASCI ZA PRIJAVU

A OBRAZAC – OPISNI OBRAZAC

B OBRAZAC – PRORAČUNSKI OBRAZAC

C OBRAZAC -IZJAVA DA SU ISPUNJENE SVE OBVEZE PREMA DAVATELJIMA POTPORE IZ PRETHODNIH UGOVORA

D OBRAZAC – IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA

E OBRAZAC – IZJAVA O PARTNERSTVU

F OBRAZAC -POPIS PRILOGA

 

OBRASCI ZA IZVJEŠTAVANJE

OBARAZAC A – opisno izvješće provedbe projekta

OBRAZAC B – financijsko izvješće provedbe projekta