Temeljem članka 6. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (“Narodne novine, broj 26/15), članka 6. alineja e) Pravilnika o financiranju programa, projekata i manifestacija od interesa za opće dobro na području Grada Vrgorca (“Vjesnik“ – službeno glasilo Grada Vrgorca 3/18), Jedinstveni upravni odjel Grada Vrgorca, dana 13. studenoga 2019. godine raspisuje

Javni poziv
za podnošenje zahtjeva za financiranje programa/projekata vjerskih zajednica
i pravnih osoba Katoličke crkve na području Grada Vrgorca za 2019. godinu

 

Javni poziv

Upute za prijavitelje

 

Obrasci za prijavu 

Obrazac A – opis programa

Obrazac B – proračun programa

Obrazac C – izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja

Obrazac D – izjava o urednom ispunjavanju obveza

Obrazac E – popis priloga

Obrazac F – izjava o partnerstvu – ako je primjenjivo

 

Obrasci za izvještavanje 

Obrazac A – opisni izvještaj provedbe projekta

Obrazac B – financijski izvještaj provedbe projekta