REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

GRAD VRGORAC

Gradonačelnik

 

objavljuje

 

J A V N I P O Z I V

za podnošenje zahtjeva učenika i studenata s područja grada Vrgorca u svrhu

 ostvarivanja prava na stipendiju u školskoj/akademskoj

2019./2020. godini

 

JAVNI POZIV

OBRAZAC ZAHTJEVA – DEFICITARNA ZANIMANJA

OBRAZAC ZAHTJEVA – MATERIJALNI STATUS

OBRAZAC ZAHTJEVA – OPĆI USPJEH

OBRAZAC ZAHTJEVA – SPORTSKA NATJECANJA

IZJAVA O ČLANOVIMA ZAJEDNIČKOG KUĆANSTVA