OBAVIJEST O PRIVREMENOM PRESTANKU RADA GRADSKE KNJIŽNICE VRGORAC

Sukladno uputi Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine, a u cilju suzbijanja virusa COVID – 19, gradonačelnik Grada Vrgorca donio je odluku o privremenom zatvaranju Gradske knjižnice Vrgorac.

Mjera će biti na snazi od 19. 03. 2020. godine.

Sve potrebne informacije možete dobiti na mail:gradska.knjiznica@vrgorac.hr,  telefon:  675-055

Grad Vrgorac sve će relevantne informacije vezane uz postupanje radi sprječavanja širenja COVID – 19 virusa, objavljivati na službenim internet stranicama Grada.

Molimo za odgovorno ponašanje prema sebi i drugima, te pridržavanje „Uputa za mjere zaštite“ koje su ranije objavljene na službenim stranicama .

 

 

 

Na temelju čanka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (,Narodne novine“ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15i123/17), članka 47. Statuta Grada Vrgorca (,Vjesnik“ službeno glasilo Grada Vrgorca broj 6/09, 2/13, 5/14 i 6/18) i Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, brojčane oznake, Klasa:810-06/20-01/07, Urbroj:511-01300-20-1, gradonačelnik Grada Vrgorca, dana 19. ožujka 2020. godine, donosi

 

ODLUKU O PRIVREMENOM PRESTANKU RADA
GRADSKE KNJIŽNICE VRGORAC

 

KLIK na poveznicu otvaranje teksta Odluke u pdf formatu