P R A V I L N I K
O NAČINU I UVJETIMA DODJELE, TE NADZORA U KORIŠTENJU

 OZNAKE „VRGORAC QUALITY“

“Na današnjem konkurentskom tržištu komunikacija postaje sve važniji čimbenik uspješnog poslovanja. Kada se radi o poljoprivredno-prehrambenim proizvodima naglasak je na umrežavanju ponude, stvaranju zajedničkih oznaka te zajedničkim promocijskim aktivnostima.

 

Za  cijelo područje grada Vrgorca kreirana je  jedinstvena oznaku kvalitete poljoprivrednih proizvoda koja bi služila za označavanje visokokvalitetnih poljoprivredno-prehrambenih proizvoda. Ovom oznakom označavali bi se proizvodi čija je kvaliteta viša od standarda propisanih zakonom i veća od kakvoće koju uobičajeno očekuju potrošači pri kupnji sličnih proizvoda.

 

Svrha oznake je diferencijacija vrgorskih proizvoda od konkurencije, podizanje i zadržavanje kvalitete tih proizvoda te poticanje prodaje tih proizvoda na lokalnom, regionalnom i nacionalnom tržištu”.

 

KLIK na poveznicu za otvaranje Pravilnika u pdf obliku