Na temelju članka 86. stavka 1.  Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016)

 

objavljujemo

 

POZIV ZA NADMETANJE

 

u otvorenom postupku javne nabave

 

izrade projektno-tehničke dokumentacije i ishođenje građevinske dozvole za uređenje „Kuće dalmatinskog pršuta i vina“

 

CPV: 71242000-6 Izrada projekta i nacrta, procjena troškova

               

 

Evidencijski broj: 61/20

KLIK na poveznicu za preusmjeravanje na Elektronički oglasnik javne nabave