Poštovani,

 

Povjerenstvo je izvršilo pregled i ocjenjivanje zaprimljenih prijava na JAVNI POZIV NA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE ZA PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE U KUĆANSTVIMA, ZA VLASTITU POTROŠNJU .

 

Sukladno pozivu, izrađen ja zapisnik i definirana rang lista prihvatljivih prijava koju možete pregledati i preuzeti na sljedećoj poveznici: LINK NA ZAPISNIK I RANG LISTU

 

S poštovanjem,

Grad Vrgorac