Popis doktora opće/obiteljske medicine i doktora pedijatara na području Splitsko-dalmatinske županije

Dostavljen nam je popis doktora opće/obiteljske medicine i doktora pedijatara na području Splitsko-dalmatinske županije koji imaju ugovor sa HZZO-om unutar mreže javne zdravstvene službe sa adresama ordinacija i kontakt telefonom.

 

“Prema trenutno važećim pravilnicima o pružanju zdravstvene zaštite domaćim i stranim osiguranicima, svi doktori u mreži javne zdravstvene službe u ugovornom odnosu sa HZZO-om imaju OBAVEZU pružiti potrebnu zdravstvenu zaštitu turistima (domaćima putem HZZO iskaznice i strancima putem EU kartice).

 

Pokretanje turističkih ambulanti se nastavlja od strane DZ-a i Županije, međutim kako sam više puta upozoravao, veliki problem je nedostatak kadra (doktora i medicinskih sestara), a i u varijanti ako bude zainteresiranih za rad u turističkoj ambulanti, za sve usluge koje se u njoj pružaju je potrebno direktno plaćanje od strane pacijenta (turista). U turističkoj ambulanti ne vrijedi niti jedno zdravstveno osiguranje (domaće-HZZO, niti strano).”

 

Marko Rađa, dr. med.

Ravnatelj

DOM ZDRAVLJA
SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

DJELATNOST ZDRAVSTVENE ZAŠTITE PREDŠKOLSKE DJECE

 

DJELATNOST OPĆE/OBITELJSKE MEDICINE